Log in

Wil je een bijdrage leveren aan de commentaarfase van de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen? Vanaf 7 juli 2023 is de richtlijn in concept gereed en start de commentaarfase waarin we je vragen commentaar en suggesties te geven voor verbetering. Deze periode loopt van 7 juli tot 5 september.

NVLF werkt in samenwerking met de overige paramedische beroepsverenigingen KNGF, EN, VvOcm, NVD en NVH aan de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Deze richtlijn is van groot belang om adequate integrale zorg te bieden aan de groeiende groep kwetsbare ouderen met complexe en met elkaar samenhangende problematiek. Op deze manier krijgt elke cliënt de zorg die hij of zij nodig heeft. In de afgelopen 12 maanden is met de andere paramedische beroepsverenigingen gewerkt aan beroepsspecifieke modules en aan een algemene module.

Heb je interesse om de conceptrichtlijn te