Log in

De NVLF is op zoek naar logopedisten voor de commentaarfase voor het eindrapport doorontwikkelfase Schisis – Programma Uitkomstgerichte Zorg

Onlangs is er door de werkgroep een set van uitkomstinformatie opgeleverd ten behoeve van Samen Beslissen en Leren en Verbeteren met betrekking op Schisis. Omdat de werkwijze en de processtappen gedurende het programma zijn aangepast op basis van eerdere ervaringen is er gekozen om op basis van opgedane lessen, ervaringen en ontwikkelingen in het veld de uitkomstenset voor schisisdoor te ontwikkelen.

Hiervoor zijn twee werksessies georganiseerd waar ook een afgevaardigd lid vanuit de NVLF bij betrokken is.

Onlangs is werksessie 1 geweest waarin inhoudelijke punten zijn besproken voor de doorontwikkeling van de uitkomstenset. Naar aanleiding van deze werksessie leggen we graag het bijgewerkte eindrapport aan