Lees verder

De NVLF is op zoek naar logopedisten die zijn gespecialiseerd in de behandeling van schisis en/of nauw betrokken zijn bij een schisisteam.  We vragen hen hun expertise in te zetten bij de commentaarfase van het concept ‘Eindrapport aandoeningswerkgroep Schisis’.

Dit eindrapport is een product van het Programma Uitkomstgerichte Zorg, Lijn 1 ‘Meer inzicht in uitkomsten’, begeleid door de Federatie van Medisch Specialisten.  Het doel van dit programma en eindrapport is het bevorderen van enerzijds Samen Beslissen tussen zorgverlener-patiënt en anderzijds van Leren & Verbeteren door de zorgverlener op basis van uitkomstinformatie.
Door van elkaar te leren en de zorg te verbeteren gaat de kwaliteit van zorg omhoog en ook dit komt ten goede aan een betere kwaliteit van leven.

De aandoeningswerkgroep Schisis heeft een set van uitkomstinformatie vastgesteld die gebruikt kan worden voor Samen Beslissen en voor het leren van de professional. De set richt zich op alle patiënten met schisis tot 22 jaar oud die in Nederlandse ziekenhuizen worden behandeld door een schisisteam.

Heb je interesse om jouw kennis te delen in de commentaarfase? Neem contact op met Bianca v/d Heuvel B.vandenHeuvel@nvlf.nl, voor meer informatie.

Het eindrapport van de aandoeningswerkgroep Schisis draagt bij aan de ambities van de NVLF die streven naar interprofessionele samenwerking en de vermindering van administratieve lasten.