Log in

Eind 2020 is de (gedeeltelijke) herziening van de richtlijn ‘Otitis media bij kinderen in de tweede lijn’ gestart op initiatief van de NVKNO. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor kinderen (0 – 18 jaar) met middenoorontsteking. De NVLF zoekt logopedisten die hun kennis willen delen in de commentaarfase van deze herziening.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De verwijzing naar een specialist, logopedist of audiologisch centrum van kinderen met middenoorontsteking
  • De effecten van middenoorontsteking op de taal- en spraakontwikkeling, gedrag en kwaliteit van leven van kinderen
<