Log in
Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten voor een goede nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen liepen vast op 26 oktober, waarna de vakbonden op 3 november een ultimatum stelden aan Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland gaf in haar reactie aan niet in te kunnen gaan op de eisen. Het is spijtig dat hiermee collectieve acties onvermijdelijk zijn geworden. Wat gaat er gebeuren en wat kunnen logopedisten die in de jeugdzorg werken doen?

In een actieberaad met de aangesloten verenigingen met leden in de jeugdzorg is aangegeven in de collectieve acties waar mogelijk samen op te trekken met de andere vakbonden FNV en CNV. Het gaat hierbij vooral om acties die gericht zijn op de werkgevers in de jeugdzorg.

Wat kan je verwachten?

Deze week bereidt FBZ een ludieke actievorm voor samen met de aangesloten verenigingen. In de week van 28 november ontvang je als jeugdzorgprofessional meer informatie. Het gaat om een ludieke en mediagenieke actievorm onder de hashtag #goedecaovoorgoedejeugdzorg waarmee werknemers hun werkgever er extra op attenderen waarom een goede cao hoognodig is. Een goede cao is keihard nodig voor het behouden en bieden van goede jeugdzorg. Daar draait het in de kern om zodat professionals in staat worden gesteld hun werk goed te doen en daar