Lees verder
Werknemers in de jeugdzorg voeren de komende tijd collectieve acties om kracht bij te zetten voor een goede nieuwe Cao Jeugdzorg. De onderhandelingen liepen vast op 26 oktober, waarna de vakbonden op 3 november een ultimatum stelden aan Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland gaf in haar reactie aan niet in te kunnen gaan op de eisen. Het is spijtig dat hiermee collectieve acties onvermijdelijk zijn geworden. Wat gaat er gebeuren en wat kunnen logopedisten die in de jeugdzorg werken doen?

In een actieberaad met de aangesloten verenigingen met leden in de jeugdzorg is aangegeven in de collectieve acties waar mogelijk samen op te trekken met de andere vakbonden FNV en CNV. Het gaat hierbij vooral om acties die gericht zijn op de werkgevers in de jeugdzorg.

Wat kan je verwachten?

Deze week bereidt FBZ een ludieke actievorm voor samen met de aangesloten verenigingen. In de week van 28 november ontvang je als jeugdzorgprofessional meer informatie. Het gaat om een ludieke en mediagenieke actievorm onder de hashtag #goedecaovoorgoedejeugdzorg waarmee werknemers hun werkgever er extra op attenderen waarom een goede cao hoognodig is. Een goede cao is keihard nodig voor het behouden en bieden van goede jeugdzorg. Daar draait het in de kern om zodat professionals in staat worden gesteld hun werk goed te doen en daar zijn alleszins redelijke randvoorwaarden voor nodig. Uitgangspunt voor FBZ is dat acties de cliëntenzorg niet schaden, maar enige hinder is niet uit te sluiten.

Meedenken om de impasse te doorbreken?

Graag wil FBZ meer leden van de aangesloten beroepsverenigingen met leden in de jeugdzorg betrekken bij op te zetten ludieke acties. Wil je meedenken of heb je vragen over het actietraject in het kader van het aan de werkgevers gestelde ultimatum, neem dan contact met FBZ op. Zij zijn van ,mening dat jij als jeugdzorgprofessional het beste weet hoe ze jouw werkgever bijvoorbeeld met een ludieke actie kunnen aanspreken op het feit dat hij/zij niet voldoende doet om geld voor deze sector binnen te halen. Uiteraard gaan zij vertrouwelijk om met informatie.

Hoe het zit met de collectieve acties op 29 november in Den Haag?

De geplande collectieve actie van werknemers op 29 november in Den Haag houden verband met de door FNV en CNV gestelde ultimatums aan de Rijksoverheid, de VNG en de Nederlandse gemeenten. FBZ steunt dit initiatief.

Aandachtspunt
Als je als lid van een bij FBZ aangesloten vereniging mee wil doen aan de actiedag op 29 november, dan kan dit alleen in eigen tijd. Belangrijk te weten is dat FBZ geen stakingskas heeft. Dit betekent dat je bij acties zoals staking of een werkonderbreking geen beroep kan doen op bijvoorbeeld een vergoeding (als de werkgever besluit loon in te houden bij een werkonderbreking) of reiskosten.

Actie-FAQ

Lees in de actie-FAQ van FBZ waarom acties altijd aan juridische eisen gebonden zijn en altijd vanuit de vakbond gecoördineerd moeten worden. Om risico’s te vermijden is het raadzaam nooit op eigen houtje actie te voeren.