Log in

Ook dit jaar heeft de NVLF bij Vektis de cijfers logopedie opgevraagd. In het nieuwe overzicht zijn de cijfers van de kosten en het aantal behandelingen vanaf 2011 tot en met 2019 in te zien.

Wat valt op?
Enkele opvallende gegevens uit het onderzoek van Vektis:

  • Het aantal behandelingen logopedie blijft toenemen.
  • Procentueel is er geen verschuiving zichtbaar in de leeftijdsgroepen. In aantallen neemt de groep ouderen wel iets toe.
  • De prestatie lange zitting wordt vaker gedeclareerd. De prestatie wordt vaker bij een aan huis-behandeling gedeclareerd dan in de praktijk
  • De prestatie instructie en overleg neemt toe.

Download hier het volledige cijferoverzicht. De zescijferige prestatiecodes zijn de eerstelijnsbehandelingen in instellingen. Deze codes worden niet meer gebruikt. De viercijferige codes zijn de behandelingen in de eerstelijnspraktijken.