Log in
Er worden steeds meer logopedische behandelingen uitgevoerd. Dat blijkt uit de cijfers over logopedie van Vektis, die de NVLF ook dit jaar heeft opgevraagd. In het nieuwe overzicht zijn de cijfers van de kosten en het aantal behandelingen vanaf 2011 tot en met 2018 in te zien.

Wat valt op?
Enkele opvallende gegevens uit het onderzoek van Vektis:

  • Na een aantal jaren daling van het aantal behandelingen logopedie neemt het aantal behandelingen weer toe.
  • Procentueel is er geen verschuiving zichtbaar in de leeftijdsgroepen. In aantallen neemt de groep ouderen wel iets toe.
  • Er worden weinig groepsbehandelingen inclusief IZS en Hanen gegeven. Hetzelfde geldt voor de prestaties telelogopedie en lange zitting.
  • DTL neemt toe. Hetzelfde geldt voor de prestatie instructie en overleg.

Download hier het volledige cijferoverzicht. De zescijferige prestatiecodes zijn de eerstelijnsbehandelingen in instellingen. Deze codes worden niet meer gebruikt. De viercijferige codes zijn de behandelingen in de eerstelijnspraktijken.