Log in

In het kader van de herziene toelichting DTL beschrijft de NVLF regelmatig een casus waar vragen over zijn ontvangen van leden. Door het beschrijven van deze casuïstiek hoopt de NVLF bij te dragen aan het makkelijker kunnen implementeren van DTL in de dagelijkse praktijk.

Een eerstelijns logopedist wordt gecontacteerd door een cliënt met stemklachten. Er wordt gestart met een DTL screening. Tijdens de screening twijfelt de logopedist over de aard van de stemklachten en kruist bij de vraag: Vermoedt u als logopedist een niet gediagnosticeerde organische oorzaak van stemproblematiek? (20), ‘Ja’ aan op de checklist. Hierdoor is er sprake van een rode vlag. Het doel van de DTL-screening en de checklist is om te voorkomen dat er zaken worden gemist die bij de huisarts thuis horen of waarin de huisarts de regie heeft.

Naar