Log in
Op 17 december is opnieuw overleg gevoerd over een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is met een zeer onevenwichtig voorstel gekomen dat voor grote groepen uit de achterban van FBZ zal leiden tot fors verlies van koopkracht. Op 24 december praten de partijen verder. Om te voorkomen dat het bij dit slechte cao-voorstel blijft, willen we vóór die tijd samen de druk opvoeren. Daarom vragen we logopedisten die onder deze cao vallen z.s.m. een petitie te tekenen en een digitale Kerstboodschap te bezorgen bij uw raad van bestuur. Hoe meer zorgprofessionals meedoen, hoe duidelijker we maken dat het huidige bod niet door de beugel kan.

Wat heeft de NVZ voorgesteld?
De cao-partijen zijn in de zomer in overleg gegaan over een nieuwe cao. De NVZ maakte meteen duidelijk dat ze geen financiële ruimte heeft voor een inkomensverbetering. Er ligt nu een bod waarbij bepaalde groepen er in koopkracht flink op vooruitgaan, ten koste van andere zorgprofessionals. Kort gezegd: bepaalde groepen gaan er 4,5% – 7,5% op vooruit, terwijl andere functiegroepen in een periode van 18 maanden er 0,9% bij krijgen of 0,6% of zelfs nog minder. Afgezet tegen de inflatie betekent dat voor grote groepen zorgprofessionals netto een fors verlies van koopkracht.

Waarom dit voorstel geen goed idee is

  • Een loonsverhoging van de ene groep mag nooit worden ‘opgehoest’ door een andere groep. Dat staat haaks op het principe van een cao.
  • Ook al hebben bepaalde groepen voordelen bij dit voorstel, dit bod van