Log in

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ , hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als de werkgeversorganisatie vóór 6 september niet met een goed voorstel komt voor een nieuwe Cao UMC, wordt een zondagsdienst voorbereid die dit najaar plaatsvindt. 52 leden van de NVLF vallen onder deze cao. 

FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg. 

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liepen vanaf het begin moeizaam. De NFU bleef steeds vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen. Daardoor belandden de onderhandelingen afgelopen voorjaar op een dood spoor. Op aandringen van de werknemersorganisaties werd het overleg op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar