Lees verder

De werknemersorganisaties, waaronder FBZ , hebben op 23 augustus een ultimatumbrief gestuurd naar de NFU. Als de werkgeversorganisatie vóór 6 september niet met een goed voorstel komt voor een nieuwe Cao UMC, wordt een zondagsdienst voorbereid die dit najaar plaatsvindt. 52 leden van de NVLF vallen onder deze cao. 

FBZ is de vakbond voor zorgprofessionals, die onder andere namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg. 

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC liepen vanaf het begin moeizaam. De NFU bleef steeds vasthouden aan haar standpunt dat er geen financiële ruimte is voor een structurele salarisverhoging en andere verbeteringen. Daardoor belandden de onderhandelingen afgelopen voorjaar op een dood spoor. Op aandringen van de werknemersorganisaties werd het overleg op 24 juni onder leiding van een bemiddelaar hervat. Helaas zonder resultaat: de NFU bleek niet bereid te investeren in umc-medewerkers. 

Eisen 

De werknemersorganisaties vinden dit onacceptabel gezien de hoge werkdruk, het hoge ziekteverzuim en de personeelstekorten waarmee umc’s te maken hebben. Een salarisverhoging en concrete maatregelen om de werkdruk te verminderen zijn noodzakelijk om het werken in de zorg aantrekkelijk te houden én maken voor potentiële umc-medewerkers.  

In de ultimatumbrief staan de eisen van de werknemersorganisaties nogmaals op een rij. Zo willen ze onder meer een structurele salarisverhoging van 3%, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over de instroom en het behoud van medewerkers. Daarnaast pleiten ze voor een investering in het opleiden, ontwikkelen en begeleiden van umc-medewerkers. 

De NFU krijgt nu tot 6 september de gelegenheid alsnog met een goed voorstel te komen. Gebeurt dat niet, dan voelen de werknemersorganisaties zich genoodzaakt collectieve actieve acties te voeren, waarbij een zondagsdienst (werken op een doordeweekse dag alsof het weekend is) het meest voor de hand ligt. 

 
Bijeenkomsten 

FBZ hoop dat het zover niet komt en dat de NFU over de brug komt. De timing van het voeren van een zondagsdienst kan met het oog op de inhaalzorg niet slechter dan nu. Het uitblijven van een goede cao is echter ook onacceptabel. Het is, juist nu, belangrijk perspectief te bieden. 

Mocht het zover komen dat de route van een actietraject wordt ingeslagen, dan worden vanaf medio september bijeenkomsten georganiseerd in alle umc’s: 

 • Amsterdam UMC, locatie AMC 
  woensdag 15 september, 12.15 tot 13.00 uur en 13.45 tot 14.30 uur. Locatie: collegezaal 4 
 • Amsterdam UMC, locatie VUmc 
  woensdag 8 september om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. Locatie: collegezaal De Rijn 
 • Erasmus MC 
  dinsdag 14 september, 16.45 – 18.45 uur. Locatie: CQ-U. CQ-U bevindt zich in gebouwdeel CE, ruimte Ce-344k. 
 • LUMC 
  dinsdag 14 september om 15.30 uur. Locatie volgt nog en is afhankelijk van COVID-19 maatregelen. 
 • Radboudumc 
  dinsdag 14 september, 16.15 – 17.15 uur. Locatie: Experience Center: De Waalbrug (route 7). Dit is tegenover de hoofdingang van het Radboud. 
 • UMCG 
  donderdag 16 september, 16.00 – 17.00/18.00 uur. Locatie volgt nog; maar er zal ook een mogelijkheid zijn om digitaal bij te wonen. 
 • Maastricht UMC+ 
  woensdag 15 september, 12.00 tot 14.00 uur. Locatie: Flendrigzaal 
 • UMCU 
  donderdag 9 september, 12.00 – 14.00 uur en 16.00 – 18.00 uur. De locatie volgt nog en is afhankelijk van de COVID-19 maatregelen. 

 
Ambitie 
De NVLF ambieert dat alle logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.