Log in
Op 24 januari hebben 15 logopedisten uit het onderwijs hun huidige functiebeschrijving besproken met onderzoekers van het bureau Leeuwendaal. Dit bureau heeft van de cao partijen voor het primair onderwijs opdracht gekregen om de actualiteit van een aantal functies te beoordelen, waaronder die van de logopedist.
Redactie

De onderzoekers delen hun bevindingen met de werknemersorganisaties (de vakbonden) en met de PO-raad namens de werkgevers.

‘Het was een goede bijeenkomst waarin 2 uur duidelijk is gemaakt hoe de functie is veranderd. Waar 10 jaar geleden de nadruk vooral op de curatie lag, is de logopedist anno nu veel meer betrokken in de groepen en bij het leerproces van de leerling. Het kan niet anders dan dat er geconcludeerd wordt dat de huidige functiebeschrijving een update nodig heeft’. Aldus Marguerite Boersma van de NVLF.

De NVLF heeft de onderzoekers aanvullende informatie gestuurd, zoals de functiebeschrijving de wij samen met een werkgroep van onderwijslogopedisten hebben gemaakt, het beroepsprofiel, informatie over kwaliteitsregistratie en over de verschillende rollen van de logopedist op basis van het opleidingsprofiel.

Op dit moment hebben wij nog geen informatie over vervolgstappen. Het zijn de cao partijen die een mogelijke vervolgopdracht aan Leeuwendaal moeten geven voor het daadwerkelijk opstellen en waarderen van een nieuwe functiebeschrijving. Het spreekt voor zich dat