Log in
Schoolbesturen krijgen vanwege het coronavirus langer de tijd om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen. Zij kunnen daar tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd voor nemen, onder de voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden.

Een van de afspraken uit de nieuwe CAO voor het primair onderwijs, is dat het functiebouwwerk voor het onderwijsondersteunend personeel (waaronder de logopedisten) en de directie vóór 1 augustus 2020 wordt vastgesteld.

Uitzonderlijke tijden
In deze uitzonderlijke tijden (b)lijkt deze deadline voor sommige schoolbesturen moeilijk haalbaar. Ook blijkt dat de medezeggenschap momenteel niet overal in staat is tot een beoordeling te komen. De focus is nu vooral gericht op alle uitdagingen die op scholen afkomen als gevolg van de corona-crisis: onderwijs op afstand, uitval van personeel, noodopvang etc.. Daarom is goed voorstelbaar dat de gestelde deadline van 1 augustus 2020 krap is.
De sociale partners vinden het belangrijk dat het  proces van actualiseren en herwaarderen zorgvuldig plaatsvindt, dat de P(G)MR betrokken wordt en dat schoolbesturen het gesprek aangaan met medewerkers.

Uiterlijk 1 november
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als de gestelde deadline van 1 augustus wordt gehaald. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben de sociale