Log in

Omdat vorige maand de onderhandelingen over een nieuwe cao primair onderwijs zijn gestart, zet de FvOv in op het dichten van de salariskloof voor alle werknemers naast een flinke salarisverhoging. Daarnaast zet de FvOv onder andere in op elementen die voor de vakleerkrachten en OOP’ers belangrijk zijn.

Voor het dichten van de salariskloof is een extra investering in het PO nodig van het kabinet. Met alle partijen uit het PO brengen we dit onder de aandacht van de politieke partijen en de hoop is gevestigd op een nieuw kabinet.

Speciale aandacht vragen we voor de positie van de vakleerkrachten en het OOP bij het werkverdelingsplan en besteedt de FvOv extra aandacht aan de functiewaardering. Met name de wijze waarop de verantwoordelijkheid van de OOP’er wordt gewaardeerd vraagt om een herziening.

Klik hier voor de volledige inzet cao-PO van de FvOv.