Log in
De onderhandelingen voor de nieuwe cao Jeugdzorg zijn niet hoopgevend gestart: Jeugdzorg Nederland gaf aan dat er weinig tot geen financiële ruimte is om te onderhandelen en blijft bij haar standpunt dat ze meer tijd nodig heeft voor een poging om die ruimte te krijgen.
Redactie

Omdat die opstelling betekent dat er geen cao afgesloten kan worden hebben de vakbonden, waaronder FBZ, een crisisberaad gehouden. Een goede cao is immers juist nu van groot belang gezien de torenhoge werkdruk, het hoge verzuim en het hoge verloop in de jeugdzorg. De vakbonden hebben Jeugdzorg Nederland een waarschuwingsbrief geschreven waarin tot uiterlijk 19 maart de tijd gegeven wordt om een aanvalsplan op te leveren om geld vrij te maken voor een nieuwe cao.

Wil je meer lezen en op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen? Kijk op de website van FBZ voor het bericht en de waarschuwingsbrief hierover.