Log in

Leden van de NVLF konden vanaf maandag 11 september 2023 een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden. Inmiddels is het maximale budget voor financiering volledig benut en worden nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen. Er zijn zes samenwerkingsverbanden ondersteund met in totaal €10.000,-.