Lees verder

De NVLF stuurde een brief aan de vaste Kamercommissie VWS in aanloop naar de begrotingsbehandeling VWS en een schriftelijk overleg met betrekking tot het zorgverzekeringsstelsel. In de brief vraagt de NVLF aandacht voor de ernstige gevolgen voor de zorg door de achterblijvende tarieven en beloningen in de logopedie.

In de brieft beschrijft de NVLF de huidige problematiek, de gevolgen daarvan en schetst mogelijke oplossingen. Voorzitter Michel Dutrée over de huidige situatie: ‘Het is buitengewoon ernstig dat gemotiveerde en betrokken zorgverleners afhaken vanwege hoge werkdruk, hinderlijke bureaucratie en onvoldoende erkenning en daarom hun werkcarrière voortzetten buiten de zorg. Daardoor neemt de werkdruk voor anderen toe, groeien wachtlijsten voor behandelingen in omvang en tijdsduur en is het steeds lastiger om openstaande vacatures in te vullen. Helaas geldt dit ook voor het vakgebied van logopedie.’

Belangrijke boodschap aan de politiek: u kunt een bijdrage leveren aan het keren van deze ontwikkeling, in het belang van de Nederlandse zorg.  Dat kan door bij het kabinet gericht aandacht te vragen voor twee thema’s.

De eerste: maak de paramedische zorgverlening (zoals logopedie) weer aantrekkelijk door het bevorderen van tarieven en beloningen die aansluiten bij inzet, prestaties en verantwoordelijkheden. En: bevorder innovatie en samenwerking via gerichte ondersteuning met bijpassende financiering van regionale samenwerkingsverbanden en maak multidisciplinair overleg declarabel.

Lees de hele brief hier.