Log in

Woensdag 25 mei j.l heeft de vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer een debat gevoerd met de minister van VWS over onder andere het Medisch Zorglandschap waarin de gewenste toekomstige inrichting van de zorg centraal staat. Daarbij werd ook gesproken over De Juiste Zorg op de Juiste Plek.
Ter voorbereiding op dat debat heeft de NVLF de Kamerleden van de commissie VWS een brief gestuurd met het verzoek de financiering van de zorg en in het bijzonder de financiering van regionale samenwerking onder de aandacht te brengen bij de minister en hem te vragen of hij bereid is om hier structureel middelen voor vrij te maken.

Lees de brief hier.