Log in

De NVLF stuurde de afgelopen week een brief aan informateur de heer Plasterk om aandacht te vragen voor belangrijke aspecten voor het zorgbeleid in de komende regeerperiode. Belangrijke punten daarbij voor de NVLF: preventie, samenwerking en goede arbeidsomstandigheden.

Lees de hele brief.