Lees verder

Afgelopen week deelden we de resultaten van enquête over de vacatures en wachtlijsten in de logopedie. Deze enquête werd eind 2021 voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgezet onder de leden van de NVLF en nog altijd hebben veel logopedisten te maken met wachtlijsten, bleek uit de resultaten.

De NVLF brengt deze problematiek voortdurend ter sprake tijdens haar gesprekken met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en andere stakeholders. Met als belangrijke boodschap: patiënten moeten langer wachten op zorg dan wenselijk is. 

Wat kunnen logopedisten (en patiënten) zelf doen?

Logopedisten kunnen patiënten vragen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de zorgverzekeraar te brengen. Patiënten kunnen dat doen door het eenvoudigweg te melden of door een verzoek om zorgbemiddeling neer te leggen. Het laatste kan wel betekenen dat de patiënt straks door een andere logopedist wordt geholpen. 

Op verzoek van een aantal leden heeft de NVLF een voorbeeldtekst gemaakt die zij kunnen gebruiken. Het gaat om een tekst die je aan patiënten kunt sturen, mailen of meegeven (in 2 versies: één voor een solopraktijk en één voor een praktijk waarin meerdere logopedisten werken) met daarbij gevoegd  een voorbeeldtekst die patiënten kunnen gebruiken om aan hun zorgverzekeraar te mailen. Download de verschillende teksten hieronder. 

Voorbeeldbrief versie 1: solo-praktijk 
Voorbeeldbrief versie 2: praktijk met meer logopedisten 
Voorbeeldtekst die patiënten naar zorgverzekeraar kunnen sturen 

Wat kan de NVLF hierin betekenen?
Het is de NVLF niet toegestaan dit gemeenschappelijk op te pakken. De NVLF mag het tekort wel in de contacten met zorgverzekeraars en politiek naar voren brengen en doet dat ook.
Met de NZa hebben we afgesproken dat NVLF haar op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.  Daarom ontvangen we graag een kopie van de brief die de patiënt naar de zorgverzekeraar stuurt. Je kunt deze kopie mailen naar logopedie@nvlf.nl.