Log in

Afgelopen week deelden we de resultaten van enquête over de vacatures en wachtlijsten in de logopedie. Deze enquête werd eind 2021 voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgezet onder de leden van de NVLF en nog altijd hebben veel logopedisten te maken met wachtlijsten, bleek uit de resultaten.

De NVLF brengt deze problematiek voortdurend ter sprake tijdens haar gesprekken met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en andere stakeholders. Met als belangrijke boodschap: patiënten moeten langer wachten op zorg dan wenselijk is. 

Wat kunnen logopedisten (en patiënten) zelf doen?

Logopedisten kunnen patiënten vragen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de zorgverzekeraar te brengen. Patiënten kunnen dat doen door het