Log in

De NVLF brengt de steeds langer wordende wachtlijsten voor logopedie voortdurend ter sprake tijdens haar gesprekken met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en andere stakeholders. Met als belangrijke boodschap: patiënten moeten langer wachten op zorg dan wenselijk is. Maar wat kunnen logopedisten en cliënten zelf doen?

Logopedisten kunnen patiënten vragen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht van de zorgverzekeraar te brengen. Patiënten kunnen dat doen door het eenvoudigweg te melden of door een verzoek om zorgbemiddeling neer te leggen. Het laatste kan wel betekenen dat de patiënt straks door een andere logopedist wordt geholpen. 

Voorbeeldteksten
Op verzoek van een aantal leden heeft de NVLF een voorbeeldtekst gemaakt die zij kunnen gebruiken.