Log in

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft een voorstel gedaan voor een extra tussentijdse salarisverhoging voor werknemers in de gehandicaptenzorg. De vakbonden, waaronder FBZ, hadden de werkgeversorganisatie hierom gevraagd. Het voorstel voorziet in een extra loonsverhoging in 2023 en een verhoging in 2024 volgens twee scenario’s, bovenop de bestaande cao-afspraken. In scenario 1 gaat het om een salarisverhoging waar niets meer aan kan worden gewijzigd; in scenario 2 kunnen binnen de loonafspraken nog verschuivingen optreden.

Ben je werkzaam in een gehandicaptenzorginstelling dan mag je je stem uitbrengen over het salarisvoorstel. NVLF is aangesloten bij vakbond FBZ, die jouw werknemersbelangen in de Cao Gehandicaptenzorg behartigt. FBZ sluit cao’s namens vele verenigingen en tienduizenden zorgprofessionals.
 
Breng nu je stem uit
We leggen het eerste scenario met een neutraal advies aan je