Log in

De studentenraad van de NVLF stuurde een brandbrief aan Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, waarin ze hun zorgen uitspreken over de toekomst van logopedie in Nederland. Inmiddels is er een reactie vanuit het ministerie gekomen.

De studenten zien veel uitstroom onder jonge logopedisten en medestudenten, onder andere door de hoge werkdruk, buitenproportionele zware administratieve lasten en een beloning die niet in overeenstemming is met de inzet en verantwoordelijkheden.

De studenten roepen op om deze ongewenste ontwikkeling te keren en te zorgen voor kostendekkende tarieven en daarmee een reële beloning. Werken in de eerstelijnszorg wordt zo voor logopedisten en potentiële studenten aantrekkelijker. Daarnaast wordt er opgeroepen dat paramedische