Log in

Siac en Fenac hebben een brandbrief gestuurd naar verschillende stakeholders zoals de NZa, ministerie van VWS, ZN en de individuele zorgverzekeraars.

In de brandbrief hebben Siac en Fenac het urgente probleem van de vele vacatures en wachtlijsten onder de aandacht gebracht.

Passage uit de brief:

Wij signaleren al langere tijd een groot tekort aan logopedisten. Grote wachtlijsten in – met name – de eerstelijnslogopedie zijn het gevolg. De wachttijden voor diagnostiek, behandeling en doorverwijzing lopen op tot een jaar. Kinderen ontwikkelen zich snel. Tijdige en adequate behandeling van kind en systeem is essentieel. Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zien we dat zonder adequate behandeling de achterstand van deze kinderen oploopt ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit geeft problemen thuis, op school en uiteraard bij het