Log in
In opdracht van het Ministerie van VWS en voortvloeiend uit de Bestuurlijke Afspraken Paramedische Zorg 2019-2022, stelt bureau ARGO een advies op voor de samenstelling van een nieuwe, korte en generieke paramedische PREM-vragenlijst die op Zorgkaart Nederland kan worden aangeboden. Hiervoor is ARGO opzoek naar logopedisten die deel willen nemen aan een focusgroep.
Redactie

Ter onderbouwing van het advies doet ARGO een raadpleging van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarom zijn zij op zoek naar een logopedist die samen met vertegenwoordigers van diverse paramedische beroepsgroepen wil deelnemen aan een focusgroep voor het onderdeel ´zorgaanbieders´.!

Achtergrond

  • In eerder onderzoek is een lijst van potentiële items opgesteld die belangrijk zijn voor keuze-informatie, kwaliteitsverbetering en zorginkoop.
  • In de focusgroep willen we komen tot een waardebepaling van de items en prioritering vanuit het perspectief van de zorgaanbieders.
  • Met andere woorden: welke vragen zou de korte generieke paramedische PREM-vragenlijst moeten bevatten om jou informatie voor kwaliteitsverbetering te geven?

Praktische gegevens

  • Datum focusgroep: woensdag 16 oktober 2019
  • Tijd: 13.00u – 14.30 uur
  • Locatie: Zorgverzekeraars Nederland, Zeist

De bijeenkomst wordt geleid door een ervaren senior onderzoeker van ARGO. Wil je meedoen? Je kunt je aanmelden bij Boudewijn de Ridder via