Log in
Afgelopen donderdag, 25 juni, maakte minister Hugo de Jonge bekend dat medewerkers in de zorg een bonus krijgen van 1000 euro netto. Voor welke beroepsgroepen geldt deze bonus nu eigenlijk?

In de brief die Minister De Jonge naar de Tweede Kamer stuurde staat het volgende:

‘Afbakening bonusregeling
Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en het ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc). Het gaat daarnaast ook om schoonmaakpersoneel die zich in deze sectoren extra hebben ingezet.
Vanuit de verschillende zorgsectoren kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor professionals die zich in de bovengenoemde periode extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en directe of indirecte effecten