Lees verder
Afgelopen donderdag, 25 juni, maakte minister Hugo de Jonge bekend dat medewerkers in de zorg een bonus krijgen van 1000 euro netto. Voor welke beroepsgroepen geldt deze bonus nu eigenlijk?

In de brief die Minister De Jonge naar de Tweede Kamer stuurde staat het volgende:

‘Afbakening bonusregeling
Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Daarbij ligt de focus op verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en het ondersteunend personeel. Deze professionals zijn werkzaam in alle sectoren voor zorg en ondersteuning (Verpleeghuiszorg, Ambulancezorg, Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Wijkverpleging, Maatschappelijke ondersteuning, Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg, UMC’s, etc). Het gaat daarnaast ook om schoonmaakpersoneel die zich in deze sectoren extra hebben ingezet.
Vanuit de verschillende zorgsectoren kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor professionals die zich in de bovengenoemde periode extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en directe of indirecte effecten van corona hebben ondervonden. Voor zorgprofessionals waarvan de afdelingen tijdelijk stil hebben gelegen door covid-19, ligt het niet voor de hand om een bonus aan te vragen, tenzij deze professionals zijn ingezet op afdelingen waar het extra nodig was. Dit verschilt per zorginstelling. We doen een beroep op de werkgevers om hier een goede afweging in te maken.’

Helaas is nog niet duidelijk welke beroepsgroepen nu precies aanspraak kunnen maken op de bonusregeling. Wel blijkt uit de brief dat werkgevers hier zelf een afweging in moeten maken.

FBZ: bonus moet gelden voor álle zorgmedewerkers
FBZ, de vakbond die mede namens de NVLF onderhandelt over verschillende cao’s in de zorg, vindt dat de bonus voor zorgpersoneel moet gelden voor álle zorgmedewerkers die zich tijdens de COVID-19 crisis inzetten. “We begrijpen dat de focus op verpleegkundigen en verzorgenden ligt, maar verzoeken de minister met klem om andere groepen die een essentiële rol hebben vervuld, niet uit het oog te verliezen bij de uitwerking van deze regeling. Zij verdienen net zo goed waardering”, aldus FBZ-directeur Caroline van den Brekel. (Lees verder bij FBZ)

De bonusregeling wordt in de zomermaanden opgesteld en zodra deze inwerking is getreden, kunnen zorgverleners een aanvraag indienen. Zodra we meer weten en of o.a. logopedisten ook aanspraak kunnen maken op deze regeling, laten we jullie dat uiteraard weten.