Log in
Bij een dergelijke kop denk je dezer dagen direct aan de situatie rond het coronavirus, de zich nog steeds uitbreidende epidemie, de gevolgen voor getroffenen, voor de organisatie van de zorg en voor de effecten op onze economie, de welvaart en niet in de laatste plaats het welzijn. Op dit moment binnen de gezondheidszorg aandacht vragen voor een ander thema lijkt welhaast ongepast. Overheden, politiek, instanties, ziekenhuizen en zorgverleners hebben weinig oog voor iets anders dan dit ernstige probleem.

Dat betekent dat alle andere problemen binnen de gezondheidszorg nu duidelijk op een tweede plaats komen te staan. Dat is begrijpelijk en terecht. Dat wil echter niet zeggen dat ze daarmee niet meer bestaan en straks niet opnieuw wél aandacht moeten krijgen. En omdat we binnen de NVLF hebben afgesproken zo transparant mogelijk te zijn, wil ik op deze plaats toch even ingaan op de situatie rond ons eigen vakgebied aan de hand van wat leden ons vertellen. En die situatie is ‘onverminderd zorgelijk’.

Eind vorig jaar hebben we de leden gevraagd hoe het staat met wachtlijsten, met vacatures en met het welbevinden binnen de eigen praktijk (Let op: niet te verwarren met het kostenonderzoek). Al een paar jaar op rij doen we dat. De uitkomsten zijn nu binnen. Ze stemmen mij niet positief. Meer dan negen van de tien logopedisten zeggen ontevreden te zijn met de huidige situatie, met name door de nog altijd groeiende wachtlijsten en langere