Log in
Wanneer we (para)medici vragen of ze beeld- of geluidsopnames maken van behandelingen, zeggen de meeste vrijwel direct nee. Dat ook is het correcte antwoord, want behoudens bijzondere omstandigheden (bijv. in het kader van de behandeling), is het niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames van behandelingen te maken.
Redactie

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met René Halfens, advocaat bij Van As Advocaten.

Maar klopt het gegeven antwoord wel? De aandacht voor privacy is sinds de komst van de AVG flink toegenomen. (Para)medici weten inmiddels wel dat zij niet zomaar beeld- of geluidsopnames van behandelingen mogen maken en doen dit doorgaans ook niet zomaar. Tot zover klopt het gegeven antwoord dus.

Maar vergeten ze ‘Big Brother’ niet? Steeds meer mensen en ook (para)medici maken immers gebruik van ‘smart devices’, slimme apparaten die ondersteuning bieden in de dagelijkse praktijk. Zoals de Google Home speaker. Je geeft de speaker jouw commando (bijv. verlichting aan of temperatuur omlaag) en Google voert het voor jou uit. Handig, maar er kleven ook risico’s aan. Want uit onderzoek is gebleken dat de speaker niet alleen naar jouw commando’s luistert, maar dat medewerkers ook meeluisteren met hele gesprekken (dus ook behandelingen) ‘ter verbetering van het systeem’. Een ander