Lees verder
Wanneer we (para)medici vragen of ze beeld- of geluidsopnames maken van behandelingen, zeggen de meeste vrijwel direct nee. Dat ook is het correcte antwoord, want behoudens bijzondere omstandigheden (bijv. in het kader van de behandeling), is het niet toegestaan om beeld- of geluidsopnames van behandelingen te maken.
Redactie

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met René Halfens, advocaat bij Van As Advocaten.

Maar klopt het gegeven antwoord wel? De aandacht voor privacy is sinds de komst van de AVG flink toegenomen. (Para)medici weten inmiddels wel dat zij niet zomaar beeld- of geluidsopnames van behandelingen mogen maken en doen dit doorgaans ook niet zomaar. Tot zover klopt het gegeven antwoord dus.

Maar vergeten ze ‘Big Brother’ niet? Steeds meer mensen en ook (para)medici maken immers gebruik van ‘smart devices’, slimme apparaten die ondersteuning bieden in de dagelijkse praktijk. Zoals de Google Home speaker. Je geeft de speaker jouw commando (bijv. verlichting aan of temperatuur omlaag) en Google voert het voor jou uit. Handig, maar er kleven ook risico’s aan. Want uit onderzoek is gebleken dat de speaker niet alleen naar jouw commando’s luistert, maar dat medewerkers ook meeluisteren met hele gesprekken (dus ook behandelingen) ‘ter verbetering van het systeem’. Een ander voorbeeld zijn smart beveiligingscamera’s, die zijn aangesloten op een alarmcentrale. Ook hier kan het zijn dat de beelden door medewerkers van de alarmcentrale worden bekeken.

In jouw woonkamer kun je zelf jouw keuze maken. In jouw behandelkamer dien je vooral te kijken naar de belangen van jouw patiënten. Om die reden adviseren wij je om kritisch te zijn bij het aanschaffen en (blijven) gebruiken van smart devices in behandelkamer(s).

Buiten de behandelkamers ligt dit anders. Zo mag je in jouw praktijk, buiten jouw daadwerkelijke behandelkamer(s), best cameraopnames maken ter beveiliging. Je dient dit dan wel duidelijk kenbaar te maken aan alle bezoekers van jouw praktijk en bovendien een cameraprotocol op te stellen en (op jouw website) te publiceren. Een voorbeeld van een dergelijk protocol is binnenkort voor de leden van de NVLF met een eigen praktijk beschikbaar.

Indien je in het kader van de behandeling opnames maakt van een patiënt, moet je jouw patiënt hier niet alleen toestemming voor vragen, maar moeten de toestemming en de afspraken die je over de opnames maakt ook schriftelijk worden vastgelegd in het dossier. Het verdient de voorkeur om ook deze afspraken te regelen in een standaardprotocol dat beschikbaar is via bijvoorbeeld jouw website.

Bedrijfsscan

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken die zijn gevoerd met praktijkhouders in het kader van een pilot met een ‘bedrijfsscan’. Deze bedrijfsscan gaan we vanaf oktober aan de praktijkhouders aanbieden. Binnenkort lezen jullie hier meer over.