Log in

De verplichting om een verwijzing voor logopedie op papier te bewaren, is komen te vervallen. Naar aanleiding van onze verzoeken aan de zorgverzekeraars hierover, heeft ook de laatste zorgverzekeraar besloten dat een papieren verwijzing niet meer nodig is.

Vanaf nu kunnen verwijzingen worden gescand en digitaal worden bewaard. Wel is het van belang dat de verwijzing goed leesbaar is en de authenticiteit voldoende gewaarborgd is.