Log in

De KNMG heeft het advies voor de bewaartermijn voor een medisch behandeldossier van minderjarigen herzien. De NVLF volgt dit nieuwe standpunt en dit betekent dat in de meeste situaties voor dossiers van minderjarigen een bewaartermijn van 20 jaar geldt.

De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint niet meer te lopen bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (achttien jaar). Dit betekent dat deze dossiers niet bewaard hoeven te blijven totdat de patiënt 39 jaar wordt.

Klik hier voor meer informatie