Log in
De bewaartermijn van patiëntgegevens blijft formeel 15 jaar, of zo veel langer als redelijkerwijs uit de zorg van goed hulpverlener voortvloeit. Het is gebruikelijk dat bij zorg aan minderjarigen de bewaartermijn ingaat als de jongere 18 jaar is geworden.
Redactie

De NVLF vindt dat die toevoeging van de 18e verjaardag voor het vakgebied logopedie geen meerwaarde biedt. In contacten met het ministerie bleek er gehoor te zijn voor de argumenten. Informeel is zelfs aangegeven dat de norm ’15 jaar’ voldoende zou zijn, maar een officiële bevestiging van dat standpunt heeft de NVLF niet kunnen krijgen, ook niet na herhaalde malen aandringen. De NVLF had graag gezien dat het criterium van 18 jaar niet zou gelden voor de logopedie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noch het ministerie van VWS willen echter officieel goedkeuring geven aan een bewaartermijn van uitsluitend 15 jaar.

De vereniging vindt het besluit zeer teleurstellend, omdat de beroepsgroep werk bespaard had kunnen worden zonder dat de kwaliteit van de zorgverlening erop achteruit zou gaan. De NVLF kan nu weinig meer dan het officiële standpunt van de Inspectie doorgeven.

Veel logopedisten hebben aangegeven dat de bewaartermijn van medische gegevens zoals in de artsenwereld gebruikelijk is, voor logopedie tot onnodige en