Log in
Een voormalig NVLF-lid wees ons op een uitspraak van professor Hans van Luit over de onzichtbaarheid van de logopedist bij de ontwikkeling van de richtlijn dyslexie. Niet alleen de NVLF werd hier op geattendeerd, er werd ook een bericht verspreid onder logopedisten en dyslexiebehandelaren. Naar aanleiding daarvan ontvingen we verontruste berichten van leden over de toekomst van de logopedist in de rol van medebehandelaar in de vergoede dyslexiezorg. We leggen daarom graag uit hoe het zit.
Redactie

De NVLF is niet (direct) betrokken bij de ontwikkelgroep voor de nieuwe richtlijn voor de dyslexiezorg, maar wel vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Hierover schreven we al in de nieuwsbrief van februari 2018. Deze klankbordgroep is door de ontwikkelaars van de richtlijn al geruime tijd niet bij elkaar geroepen omdat alle energie op dit moment in het schrijven van de richtlijn wordt gestoken. Door het niet bijeenroepen van de klankbordgroep door de ontwikkelaars van de richtlijn is de zichtbaarheid van de NVLF bij de ontwikkeling van de richtlijn gering geweest. In het najaar komt de klankbordgroep weer bijeen. Dan is de NVLF op de hoogte van de voortgang en de inhoud van de nieuwe richtlijn en kan er invloed op de rol van de logopedist worden uitgeoefend.