Log in
In mei 2019 hebben beroepsverenigingen van paramedici (waaronder de NVLF), zorgverzekeraars, het ministerie van VWS en de georganiseerde patiëntenbeweging bestuurlijke afspraken gemaakt over de paramedische zorg in de periode 2019-2022. Wat is de stand van zaken van de verschillende onderdelen van het Bestuurlijk Akkoord? We praten je graag even bij.

Kwaliteit van zorg
Het ministerie van VWS stelt tot en met 2022 in totaal € 15 miljoen beschikbaar om de kwaliteitsontwikkeling te stimuleren onder meer door kennisvergroting en onderzoek. In opdracht van het ministerie van VWS is ZonMw eind vorig jaar een programma paramedische zorg gestart. Dit programma bestaat uit twee onderdelen: Kennisvergroting & Onderzoek en Kwaliteit & Transparantie. De eerste subsidierondes zijn opengesteld, later dit jaar volgen nog enkele rondes.

Informatie voor de patiënt
Het is belangrijk dat de patiënt goede informatie heeft over paramedische zorg. Die informatie moet actueel en vergelijkbaar zijn. Het gaat daarbij om het antwoord op de vragen waar welke zorg beschikbaar is, wat andere patiënten ervan vinden en wat de kwaliteit van de zorg is.
De huidige patiëntinformatie verdient verbetering. Een belangrijk punt daarbij is het samen beslissen van zorgverlener en patiënt over de gewenste aanpak.
Daarnaast is het van belang dat de beschikbare informatie op één plaats