Log in

Graag delen we de ingezonden berichten tbv de Organisatiegraad Paramedische Zorg:

Financiële hulp voor samenwerken
Naast een drukke agenda of andere verplichtingen vraagt samenwerken in de regio om extra inspanning van bestuurders. Het programma Organisatiegraad biedt daarvoor tijdelijke financiële ondersteuning aan. De kernteams van de regio’s die deelnemen aan het programma kunnen deze ondersteuning aanvragen. Het is een voorziening die je gebruikt voor het uitvoeren van een plan van aanpak of bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten, de kosten van communicatie of inhuur van externe expertise. Naast deze financiering is het mogelijk om een vergoeding