Log in

In 2017-2018 ontstond onder een aantal praktijkhouders in het land de behoefte om zich te verenigen, met als oogmerk een ‘gouden standaard voor goed werkgeverschap’ neer te zetten, gevolgd door een CAO Logopedie of nog liever een CAO Paramedie. De WerkgeversVereniging Logopedie, WVL werd opgericht.

Er bleken meer praktijkhouders interesse te hebben in die gouden standaard, omdat er uit historisch perspectief en bij gebrek aan een CAO, in den lande een grote diversiteit aan arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en praktijkculturen bestaat.

Een goede arbeidsovereenkomst, met prettige arbeidsvoorwaarden voor de werknemer enerzijds en (financieel) haalbare voorwaarden voor de werkgever anderzijds, is –