Log in
Recent hebben wij een veel gestelde vraag geplaatst met een voorbeeldberekening van de hoogte van de transitievergoeding na afloop van een zwangerschapsvervanging van 6 maanden. Helaas is er een fout gemaakt in deze berekening.

In de voorbeeldberekening gingen we uit van een zwangerschapsvervanging van 6 maanden door een logopedist van 25 jaar en een bruto uurloon van €15 per uur. In plaats van de eerder berekende transitievergoeding van €32,50 bedraagt de daadwerkelijke vergoeding €260,17 bruto.

 

De transitievergoeding wordt als volgt berekend:

(bruto loon / bruto maandsalaris) x ((1/3 x bruto maandsalaris)/12)
(€ 9.366,00 / € 1.684,80) x ((1/3 x € 1.684,80)/12)

€ 260,17 bruto

Hoogte transitievergoeding

€ 260,17 bruto

Je vindt de rekentool voor het berekenen van de transitievergoeding op de website van de rijksoverheid. Excuses voor de fout in de eerdere informatie.