Lees verder
Sinds 1 januari 2019 is het Kwaliteitsregister Paramedici / ADAP een nieuwe wijze van beoordelen ingeslagen om de logopedisten die accreditatie aanvragen voor hun intercollegiaal overleg te helpen het maximale uit het overleg te halen.
Redactie

Dit is de afgelopen maanden gedaan door opbouwende feedback te geven op de gestelde doelen en de daarbij gekozen verbetermethoden in de jaarplannen. Het kan daarom zijn dat je hierdoor meer en uitgebreidere feedback hebt gekregen dan voorheen. Het KP kiest er bewust voor om de kwaliteitskringen vooraf te voorzien van nuttige feedback op basis van het jaarplan. Hiermee kunnen de kringen gedurende het jaar aan de slag tijdens de bijeenkomsten. Bij een tussentijdse beoordeling of de definitieve beoordeling aan het einde van het jaar wordt duidelijk waar de verbeterslagen zijn gemaakt. Zo blijven we constant, en gezamenlijk bezig met verbeteren.

Het KP deelt graag een aantal tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg, het kiezen van de meest geschikte verbetermethodiek en voor de notulen.

Tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg

 • Probeer de doelen zo SMART mogelijk te formuleren. Veelal worden de doelen voor intercollegiaal overleg erg algemeen geformuleerd. Denk dan aan termen in de trant van ‘de leden zijn op de hoogte van’. Dit neigt naar kennisoverdracht terwijl het doel van intercollegiaal overleg zich richt op het verbeteren van het individueel handelen.
 • Bij Recente inzichten invoeren, Richtlijn bespreken en Korte verbetercyclus hoort dat er een veranderplan of een verbeterplan wordt gemaakt. In 2019 bleek in de jaarplannen dat men hier nog te weinig aan had gedacht en is dit vaak als feedback teruggegeven. Denk ook aan het inplannen van het bijbehorende evaluatiemoment.

Tips voor het kiezen van de meest geschikte verbetermethodiek

Het kiezen van de juiste verbetermethodiek is soms lastig. Onderstaand overzicht kan je hierbij helpen.

 • Gaat het om het reflecteren op eigen handelen aan de hand van casus/verbeteren zorg bij een bepaalde cliëntengroep?
  • Kies dan voor casuïstiekbespreking
 • Gaat het om het verkrijgen van feedback en advies van collega’s?
  • Kies dan voor intervisie
 • Gaat het om het toepassen van nieuwe kennis?
  • Kies dan voor invoeren recente inzichten
 • Gaat het om uitwisselen van goede ideeën, veranderingen doorvoeren in patiëntenzorg/eigen handelen?
  • Kies dan voor de korte verbetercyclus
 • Gaat het om reflectie op eigen handelen a.d.h.v. een richtlijn/gaan werken volgens een richtlijn?
  • Kies dan voor de methode richtlijn bespreken

Enkele tips voor de notulen

 • Gebruik de formats van de NVLF voor de notulen bij het toepassen van de verschillende verbetermethodieken. Zo weet de kring zeker dat aan alle items is gedacht en het proces zo vloeiend mogelijk wordt doorlopen.
  Wil de kring liever een eigen format hanteren? Dat kan! Let er dan wel op dat je alle stappen van de gekozen methodiek volgt.
 • Wijk je bij een bijeenkomst af van de oorspronkelijke planning van het jaarplan. Dat is natuurlijk geen probleem. Leg dit dan duidelijk vast in de notulen van de bijeenkomst.
 • Beschrijf kort de kern van de zaak (inhoud en opbrengst). Een voordeel van die werkwijze is dat het verslag voor kringleden meer als naslagwerk kan worden gebruikt voor de toekomst (ook voor kringleden die afwezig waren).

Een korte presentatie kan aanleiding zijn tot intercollegiaal overleg. Houd er wel rekening mee dat deze inleidende presentatie niet veel langer mag duren dan 15 minuten. Duurt een presentatie langer? Dan kan je de tijd besteed aan deze presentatie beter toevoegen onder de activiteit ‘deelname niet-geaccrediteerde scholing’. De kkb’er kan het bewijs van deelname uitgeven.

Je kunt één bijeenkomst (2 uur) besteden aan het schrijven van het jaarplan. Houdt er wel rekening mee dat er binnen het jaar ten minste vier bijeenkomsten plaatsvinden waarin intercollegiaal overleg plaatsvindt. Een eventuele vijfde of zesde bijeenkomst kun je wijden aan het jaarplan.