Log in
Sinds 1 januari 2019 is het Kwaliteitsregister Paramedici / ADAP een nieuwe wijze van beoordelen ingeslagen om de logopedisten die accreditatie aanvragen voor hun intercollegiaal overleg te helpen het maximale uit het overleg te halen.
Redactie

Dit is de afgelopen maanden gedaan door opbouwende feedback te geven op de gestelde doelen en de daarbij gekozen verbetermethoden in de jaarplannen. Het kan daarom zijn dat je hierdoor meer en uitgebreidere feedback hebt gekregen dan voorheen. Het KP kiest er bewust voor om de kwaliteitskringen vooraf te voorzien van nuttige feedback op basis van het jaarplan. Hiermee kunnen de kringen gedurende het jaar aan de slag tijdens de bijeenkomsten. Bij een tussentijdse beoordeling of de definitieve beoordeling aan het einde van het jaar wordt duidelijk waar de verbeterslagen zijn gemaakt. Zo blijven we constant, en gezamenlijk bezig met verbeteren.

Het KP deelt graag een aantal tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg, het kiezen van de meest geschikte verbetermethodiek en voor de notulen.

Tips voor het schrijven van doelen voor het nieuwe jaarplan voor intercollegiaal overleg

  • Probeer de doelen zo SMART mogelijk te formuleren. Veelal worden de doelen