Log in

Voor de Logopedie Innovatieprijs 2022 zijn wij zijn op zoek naar innovatieve en ondernemende studenten. Heb jij tijdens je opleiding een concept, een prototype, een adviesrapport of dienst ontwikkeld die de logopedische zorg verbetert of de behandeling van cliënten logopedie ondersteunt, verbetert of aangenamer maakt? Meld je voor 24 juni aan bij jouw opleiding.

De Logopedie Innovatieprijs is een jaarlijks terugkerende wedstrijd voor studenten logopedie. Dit jaar valt er ook voor de opleidingen logopedie die zij vertegenwoordigen iets te winnen. Vanuit alle inzendingen worden drie studenten(teams) van verschillende opleidingen genomineerd. Zij krijgen de kans om op het NVLF Jaarcongres hun idee te pitchen. De deelnemers aan het congres kiezen de winnaar. De student(en) krijgen een prijs ter waarde van 250 euro (vrij te besteden) én de mogelijkheid hun idee verder uit te werken en in te dienen voor een bijdrage uit het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL). De