Log in

Zoals ieder jaar hebben de paramedische beroepsverenigingen met de NZa en de zorgverzekeraars gesproken over de regelgeving paramedische zorg. Dit heeft geleid tot de regelgeving voor 2024 die de NZa onlangs weer heeft vastgesteld. Klik hier voor de beleidsregel 2024 die per 1 januari 2024 in werking treedt.

Knelpunt

Het baart de NVLF grote zorgen dat wij ook dit jaar weer hebben moeten concluderen dat veel aanvragen niet gehonoreerd zijn. De meeste aanvragen voor nieuwe prestaties of het wijzigen van prestaties hebben allemaal een relatie met de vergoeding van de indirecte tijd zoals het vergoeden van het multidisciplinair overleg, de lange zitting et cetera. Over het vergoeden van de indirecte tijd praten we al jaren zonder dat hiervoor daadwerkelijk een oplossing in het