Log in

De NZa heeft de  Beleidsregel logopedie 2023 gepubliceerd die per 1 januari 2023 in werking treedt.

Samen met zorgverzekeraars en de NZa werkt de NVLF jaarlijks aan het verbeteren van de beschrijving van de prestaties logopedie. Indien van toepassing worden ook nieuwe prestaties toegevoegd.

Voor 2023 zijn er geen grote wijzigingen. De prestaties ‘Overleg met derden’ en ‘Verslaglegging aan derden’ zijn voor alle paramedische beroepsgroepen gelijk getrokken met de beschrijvingen van de prestatie ‘informatieverstrekking’ die in andere eerstelijnssectoren, zoals de huisartsenzorg en mondzorg, gelden.

Knelpunten

Over de bestaande knelpunten zoals de herziening van de prestatie ‘lange zitting’ en specifieke prestaties ‘stotteren’, ‘afasie’ en ‘preverbaal’ is nog geen besluit genomen. Deze punten worden meegenomen