Log in

De NZa heeft de  Beleidsregel logopedie 2022 bekendgemaakt.

De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de beschrijving van een aantal prestaties.

Na de publicatie van het kostenonderzoek heeft de werkgroep Vervolg kostenonderzoek voorstellen geformuleerd om uitvoering aan het kostenonderzoek te geven. Een van de voorstellen was om de indirecte tijd die voortvloeit uit de logopedische werkzaamheden declarabel te maken en terug te laten komen in de prestaties logopedie. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor het multidisciplinair overleg (MDO), het opstellen van verslagen, aanvragen van hulpmiddelen en het uitbreiden van de lange zitting. De voorstellen van deze werkgroep zijn allemaal ingebracht.

Ook zijn andere aanvragen voor nieuwe prestaties of wijzigingen besproken zoals aanpassing in de prestatie Integraal Zorg Stotteren, PACT en een nieuwe prestatie voor transgenderzorg.

 

Knelpunt
Helaas zijn niet alle aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), gelijk gehonoreerd. Het vergoeden van de indirecte tijd