Log in
De beleidsregel logopedie 2021 is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Op verzoek van de NVLF zijn enkele beschrijvingen van prestaties gewijzigd. Maar niet alle wijzigingen die de NVLF heeft voorgesteld zijn goedgekeurd door de NZa.

Telelogopedie
De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden en verbeteren van de beschrijving van een aantal prestaties. De NZa stelde voor om de prestaties telelogopedie te schrappen. Dit betekent dat de telelogopedie via de reguliere prestaties in rekening gebracht kan worden. De NVLF heeft dit voorstel omarmd.

Afgewezen
Helaas zijn niet alle aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), gehonoreerd. De NVLF is van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Ook een prestatie voor een MDO is wederom afgewezen. Hiervoor blijven we strijden samen met de andere paramedische beroepsgroepen in de gesprekken over prestaties in 2022.

Toelichting wijzigingen

Meer dan één prestatie per dag in rekening brengen
In de regels voor het registreren en declareren van paramedische zorg staan voorwaarden voor het declareren van meer dan één prestatie per