Log in
De beleidsregel logopedie 2020 is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Op verzoek van de NVLF zijn hierin drie nieuwe prestaties vastgesteld. Echter zijn niet alle prestaties die aangevraagd zijn door de NVLF goedgekeurd.
Redactie

De NVLF heeft samen met zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden van een aantal prestaties. Per 2020 zijn drie nieuwe prestaties aan de regelgeving logopedie toegevoegd, dat zijn: meekijkconsult, onderlinge dienstverlening en Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT). Meekijkconsult en onderlinge dienstverlening zijn ingeroepen om de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen. PACT is een therapieprogramma om de conversatie tussen mensen met afasie en hun partner te bevorderen.

Helaas zijn meerdere aangevraagde prestaties, zoals uitbreiding van lange zitting en multidisciplinair overleg (MDO), niet zijn gehonoreerd. Als beroepsvereniging zijn we van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Ook een prestatie voor een MDO is wederom afgewezen. Hiervoor blijven we strijden in de gesprekken over prestaties in 2021 samen met de andere paramedische beroepsgroepen.

Tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars zal de NVLF er nadrukkelijk op aandringen om de nieuwe prestaties mee te nemen in de contractering 2020. Helaas