Log in
Per 1 januari 2019 is de beleidsregel logopedie 2019 van kracht geworden. In deze beleidsregel 2019 zijn ten opzichte van de beleidsregel 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Redactie

De NVLF heeft samen met de zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden van een aantal prestaties. De NVLF is tevreden over de aanpassingen van de beleidsregel logopedie voor 2019, al zijn we er nog niet. Als beroepsvereniging zijn we van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ nog geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Maar we zien de huidige aanpassing als een stap in de goede richting. Op dit moment wordt al hard gewerkt aan de beleidsregel voor 2020. Deze moet namelijk voor 1 februari 2019 vastgesteld worden. Binnenkort informeren we u over deze nieuwe beleidsregel.

Wijzigingen beleidsregel logopedie

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  1. Bij de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers is de doelgroep met meerderjarigen uitgebreid, ongeacht de aandoening van de patiënt. Deze prestatie kan in rekening worden gebracht bij kinderen en volwassenen indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding