Lees verder
Per 1 januari 2019 is de beleidsregel logopedie 2019 van kracht geworden. In deze beleidsregel 2019 zijn ten opzichte van de beleidsregel 2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Redactie

De NVLF heeft samen met de zorgverzekeraars en de NZa gewerkt aan het uitbreiden van een aantal prestaties. De NVLF is tevreden over de aanpassingen van de beleidsregel logopedie voor 2019, al zijn we er nog niet. Als beroepsvereniging zijn we van mening dat de nieuwe prestatie ‘lange zitting’ nog geen recht doet aan alle patiënten die een langere zitting nodig hebben. Maar we zien de huidige aanpassing als een stap in de goede richting. Op dit moment wordt al hard gewerkt aan de beleidsregel voor 2020. Deze moet namelijk voor 1 februari 2019 vastgesteld worden. Binnenkort informeren we u over deze nieuwe beleidsregel.

Wijzigingen beleidsregel logopedie

In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

  1. Bij de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers is de doelgroep met meerderjarigen uitgebreid, ongeacht de aandoening van de patiënt. Deze prestatie kan in rekening worden gebracht bij kinderen en volwassenen indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft.
  2. De voorwaarde dat de prestatie instructie/overleg met ouders/verzorgers op dezelfde dag kan worden gedeclareerd met een logopedische behandeling indien hiervoor medische noodzaak is vastgesteld door een arts, is geschrapt. Het is voorstelbaar dat instructie/overleg met ouders/verzorgers en de behandeling op dezelfde dag plaatsvinden.
  3. De prestaties behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën) en MDW (Meer dan woorden) kunnen per 2019 op dezelfde dag worden gedeclareerd met andere prestaties voor logopedische zorg, ongeacht de aandoening.
  4. De prestatie lange zitting kan per 2019 in rekening worden gebracht bij patiënten met de ziekte van Parkinson, ongeacht het aantal jaar na diagnosestelling. Tot 2019 kan de prestatie lange zitting bij de ziekte van Parkinson vanaf 5 jaar na diagnosestelling in rekening worden gebracht. Het aantal jaar na diagnosestelling is niet bepalend of er sprake is van een complexe en/of meervoudige zorgvraag bij de ziekte van Parkinson.
  5. In de prestatieomschrijvingen is het begrip face-to-face verduidelijkt door aan te geven dat de behandeling in dezelfde ruimte plaatsvindt.

Daarnaast is er een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking. Met deze wijzigingen is nadrukkelijk geen beleidswijziging beoogd. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de volgende prestaties: lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (m), groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4, 5 tot en met 10 personen (o tot en met r), toeslag voor behandeling aan huis (w) en toeslag voor behandeling in een instelling (x).

In de algemene bepalingen is verduidelijkt welke combinaties van prestaties voor één patiënt op dezelfde dag in rekening gebracht mogen worden. Ook daarmee is geen beleidswijziging beoogd.

Bekijk hier de Beleidsregel logopedie 2019