Log in
Minister Van Ark van medische zorg heeft eind vorige week bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie.

Afgelopen maanden hebben we er veel energie in gestoken om de rol van de logopedist bij covid-19 in het vizier te krijgen bij de stakeholders. Door logopedie op te nemen in de regeling wordt erkend dat het een belangrijke rol speelt en komt extra budget vrij om logopedische zorg aan covid-19-patiënten te vergoeden. Het besluit van het ministerie van VWS om ook logopedie te betrekken bij deze nieuwe regeling is goed nieuws en het resultaat van een goedwerkende lobby, omdat logopedie geen onderdeel uitmaakte van het advies van Zorginstituut Nederland aan VWS. Wij zien het als een erkenning dat ons vakgebied wordt meegenomen in de nieuwe regeling.

Waarom een tijdelijke aanspraak?

Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen