Lees verder
Minister Van Ark van medische zorg heeft eind vorige week bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapatiënten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie.

Afgelopen maanden hebben we er veel energie in gestoken om de rol van de logopedist bij covid-19 in het vizier te krijgen bij de stakeholders. Door logopedie op te nemen in de regeling wordt erkend dat het een belangrijke rol speelt en komt extra budget vrij om logopedische zorg aan covid-19-patiënten te vergoeden. Het besluit van het ministerie van VWS om ook logopedie te betrekken bij deze nieuwe regeling is goed nieuws en het resultaat van een goedwerkende lobby, omdat logopedie geen onderdeel uitmaakte van het advies van Zorginstituut Nederland aan VWS. Wij zien het als een erkenning dat ons vakgebied wordt meegenomen in de nieuwe regeling.

Waarom een tijdelijke aanspraak?

Zorg waarvan niet is bewezen dat het werkt, kan niet zomaar worden opgenomen in de basisverzekering. Deze tijdelijke aanspraak geeft de paramedische beroepen de tijd om middels wetenschappelijk onderzoek aan te tonen dat de behandeling effectief is. Doordat logopedie in de regeling is meegenomen, kunnen wij samen met andere paramedici beroep doen op een subsidie die door ZonMw beschikbaar is gesteld voor effectonderzoek bij covid-19. Dit onderzoek zal de meerwaarde van logopedie bij covid-19-patiënten duidelijk moeten maken.

De NVLF ziet ook dat het anders administreren van covid-19-patiënten een extra inspanning vraagt van de administratieve werkzaamheden voor de eerstelijns logopedist die deze patiënten behandeld. Uiteraard zal de NVLF ervoor strijden de administratie tot een minimum te beperken. Daartegenover staat dat de logopedie gebruik kan maken van het extra budget voor deze zorg.

Wat betekent dit voor logopedisten?

Zoals gezegd kunnen coronapatiënten met logopedische klachten sinds 18 juli aanspraak maken op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding voor paramedische zorg vanuit het basispakket. De tijdelijke aanspraak is beschikbaar voor patiënten die al covid-19 hebben gehad én voor patiënten die in het komende jaar deze herstelzorg als gevolg van covid-19 nodig zullen hebben. Na toestemming van patiënten kunnen de bevindingen over de zorg die zij krijgen gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek naar herstel bij deze doelgroep.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Logopedisten moeten patiënten informeren dat zij zorg voor deze indicatie alleen vergoed krijgen op basis van de tijdelijke aanspraak, waarbij als voorwaarde geldt dat ze bereid moeten zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Ze moeten toestemming geven voor het gebruik van data die in het kader van behandeling al geregistreerd worden ten behoeve van het onderzoek. Indien een patiënt geen toestemming geeft, kan de zorg niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Logopedisten dienen behandelingen naar aanleiding van covid-19 te registeren onder een speciale covid-19-code. Dit moet ingeregeld worden door zorgverzekeraars. Daarvoor hebben zorgverzekeraars enige tijd nodig. Het verzoek is om tot die tijd (ongeveer twee maanden) declaraties op te schorten. Aan de declaraties zal de nieuwe unieke code moeten worden toegevoegd.
  • Behandeling kan alleen plaatsvinden op verwijzing. DTL geldt niet voor patiënten klachten naar aanleiding van covid-19.

Open eindjes

Vanwege de grote snelheid waarmee de herstelzorg moet worden georganiseerd zijn er nog open eindjes. De NVLF overlegt met het ministerie, Zorginstituut Nederland, de zorgverzekeraars en andere paramedische beroepsgroepen over de praktische aspecten.
Hierover informeren we je zo snel mogelijk.

Op de website van het ministerie lees je meer over de beslissing van de minister over paramedische herstelzorg voor covid-19-patiënten.