Log in
De werkgeversorganisatie van de gezondheidscentra (InEen) heeft de cao opgezegd en besloten deze cao niet langer van toepassing te laten zijn. InEen houdt vast aan haar plan om iedere functiegroep onder een aanpalende cao onder te brengen. Voor de logopedisten is er echter geen aanpalende cao van toepassing.
Redactie

Wat betekent het opzeggen van de cao voor jou?

De afspraken uit de huidige cao blijven op jou van toepassing zolang je in dienst blijft van een gezondheidscentrum. Dit betekent dat er niets verandert in het contract en de arbeidsvoorwaarden. Voor medewerkers die na 1 maart 2019 in dienst komen, kan de werkgever individuele afspraken maken over loon, verlof, werktijden etc., en is dus niet meer gebonden aan de cao gezondheidscentra.

Wat gebeurt er met de functie van logopedist sinds er geen aanpalende cao is?

Voor een aantal functies, waaronder de functie van logopedist, heeft InEen een ‘Adviesregeling I Een’ opgesteld. De werkgevers zijn echter niet aan deze adviesregeling gebonden. De vrijheid van werkgevers om al dan niet gebruik te maken van deze adviesregeling kan leiden tot willekeur. De adviesregeling leidt in ieder geval tot een verslechtering ten opzichte van de huidige cao omdat de werkgevers nergens aan verbonden zijn.

Belangrijk voor de leden van de NVLF