Log in

Sinds het voorjaar kun je Spiegelinformatie Logopedie via de website van Vektis ‘ophalen’. Je kunt de rapportage hier downloaden. Hierin is ook de landelijke behandelindex opgenomen. Deze rapportage bevat gegevens over januari tot en met december 2022.

Door de overgang van verschillende indexen per zorgverzekeraar naar één landelijke behandelindex kan het voorkomen dat je te maken krijgt met afwijkende schommelingen.

In het eerste overgangsjaar praktijken kunnen praktijken te maken krijgen met heel andere behandelindexen. Dat kan komen, omdat we nu te maken hebben met veel meer data dan bij de individuele zorgverzekeraars. Maar ook kan het zijn dat Vektis een andere rekenmethodiek hanteren dan de individuele verzekeraars.

De nieuwe rekenmethodiek is afgestemd met de verschillende verzekeraars en