Log in

De afgelopen weken heeft het bureau van de NVLF jullie meerdere oproepen gestuurd over de enquête over samenwerkingsverbanden in de logopedie. Jullie reageerden massaal; inmiddels hebben we maar liefst 491 reacties ontvangen. We willen iedereen die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen hartelijk bedanken.

Het bureau gaat nu aan de slag met de analyse van de opgehaalde gegevens. Deze worden samengevoegd met de goede voorbeelden die al bij de NVLF bekend zijn en uiteindelijk worden gedeeld op de website van de NVLF. Op deze manier kunnen we elkaar inspireren op het gebied van samenwerking, passend bij de ambities voor 2027.

Heb je jouw samenwerkingsverband nog niet doorgegeven? Het kan nog via