Log in

Uitkomsten enquête vacatures en wachtlijsten 2022

Uit een jaarlijks terugkerende enquête onder alle werkvelden logopedie, blijkt dat het aantal wachtlijsten en vacatures sinds 2018 gestaag toeneemt. Opvallend is dat 84% van de praktijken een wachtlijst heeft en dat 50% van deze wachtlijsten langer dan een jaar is. Daarnaast heeft 70% van de eerstelijns praktijken moeilijk vervulbare vacatures, waarvan 52,2% geen reactie krijgt op vacatures.

De cijfers omtrent opleidingen logopedie laten zien dat het aantal instroom van studenten stabiel blijft, terwijl het aantal afgestudeerden afneemt. In 2022 zijn er 278 studenten afgestudeerd, terwijl dit in 2021 nog 419 was. Hoewel de afname vooral te wijten is aan de corona pandemie, is het een extra tegenslag voor een sector die behoefte heeft aan nieuwe collega’s.