Log in
Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft voor iedere branche binnen de sector zorg en welzijn, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg, een brancherapportage en infographic gepubliceerd over de arbeidsmarkt, werkdruk, agressie, verzuim, en technologie en domotica.

Per thema worden de highlights gepresenteerd. Bij het thema ‘arbeidsmarkt’ blijkt bijvoorbeeld uit de onderzoeken dat sprake is van een ‘kwalitatieve mismatch’. Dat betekent dat vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten, omdat de eigenschappen die werkgevers vragen niet overeenkomen met de eigenschappen die werkzoekenden aanbieden. In de infographics is te zien waardoor dat komt. Ook zie je hoeveel werknemers zijn vertrokken of overwegen te vertrekken en wat zij daarvoor als redenen noemen.

Door de rapportages van de zogeheten ‘veldarena’s’ ontstaat een goed beeld van hoe werkenden in een specifieke branche aankijken tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Tijdens de veldarena gingen werkgevers en werknemers van een branche met de onderzoekers én met elkaar in gesprek over bovenstaande thema’s. Daarna is verdieping aangebracht via meerdere e-mail- en telefoonrondes.

Benieuwd naar de ontwikkelingen in jouw branche? Bekijk de infographics en rapportages in de publicatiedatabase van AZW.

Bron: