Log in
De NVLF krijgt veel vragen van leden over de prestaties voor telelogopedie die volgens de overeenkomsten voor 2021 niet meer worden vergoed.

Dat klopt. De NZa laat de specifieke prestaties per 1 januari 2021 vervallen. Per 1 januari 2021 kan de digitale logopedische zorg – net als bij de andere paramedische sectoren – via de reguliere prestaties in rekening gebracht worden. De aparte prestaties voor telelogopedie worden daarom per 2021 geschrapt. Dit betekent ook dat de beperkingen voor het in rekening brengen van digitale logopedische zorg vervallen.

Zie ook: Beleidsregel Logopedie 2021 vastgesteld